n w    w w w w

Email

Gmina Budziszewice nie zwalnia tempa

basen 2

Rok 2013 jest kolejnym, w którym Gmina Budziszewice będzie intensywnie realizować zamierzone  inwestycje. W dniu 30 stycznia 2013 roku Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet zaproponowany przez Wójta Gminy Budziszewice. W budżecie znalazło się wiele nowych przedsięwzięć na ten rok:
1. Kontynuowana będzie budowa kanalizacji. Tym razem obejmie ona ulicę Brzezińską wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku stacji benzynowej. Termin zakończenia przypada na 15 maja 2013 roku.
2. Urządzony zostanie teren przy skrzyżowaniu  drogi wojewódzkiej z powiatowymi. Zmianie ulegnie zaniedbany zbiornik wodny. Teren zostanie zagospodarowany tak, aby był wizytówką miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to 15 maja 2013 roku.


basen 1

3. Zagospodarowany zostanie teren przy Urzędzie Gminy poprzez utwardzenie całego placu kostką oraz wykonane zostanie oświetlenie tego placu. Zakończenie inwestycji zaplanowaliśmy na koniec lipca tego roku.
4. Urządzona zostanie strefa sportowo-rekreacyjna przy budynku przedszkola w Rękawcu poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest również na koniec lipca. 
5. W Węgrzynowicach wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz urządzona zostanie strefa zieleni. Oddanie do użytku powinno się odbyć na koniec wakacji.

To tylko te największe przedsięwzięcia. Ponadto planujemy wybudować chodniki przy drogach powiatowych oraz zmienić system ogrzewania w budynku przedszkola w Rękawcu i w Domu Ludowym w Mierznie.                                                                                 
Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Gmina Budziszewice jest jedną z najmniejszych gmin w województwie łódzkim. Jej budżet  wynosi 8 mln. i jest ok. 2-3 mln. mniejszy od kolejnych gmin w powiecie tomaszowskim. Corocznie, od 2008 roku, wydajemy na inwestycje od 2,5 mln do 4 mln zł., co stanowi 30-50  % budżetu. Niewiele samorządów może pochwalić się takim wynikiem. Ważne jest również bardzo niskie zadłużenie gminy, najniższe w powiecie tomaszowskim. Plasuje się ono na poziomie 9-10%  dochodów budżetu przy dopuszczalnym 60%.