n w    w w w w


Budowa nowego centrum Budziszewic

plac przy Urzędzie GminyPod koniec lipca zakończono prace przy kolejnej inwestycji w gminie Budziszewice. – tzw. Budziszewickim Ryneczku. Inwestycja obejmowała utwardzenie kostką placu w centrum Budziszewic (plac, na którym znajduje się Urząd Gminy) i wykonanie podświetlenia tego placu.
Przypomnijmy, że w 2009 roku gmina odkupiła od prywatnych właścicieli działkę sąsiadującą z placem przy Urzędzie. W 2010 roku rozebrano stare zabudowanie i utwardzono na części działki parking. W 2011 roku władze gminy przystąpiły do projektu zagospodarowania pozostałej części tego terenu.


Projekt obejmuje wykonanie utwardzenia placu o pow. 3000 m2  kostką stylizowaną na staromiejski rynek – trzeba tu dodać, że obecnie jest to najmodniejszy trend stosowany w utwardzaniu placów w reprezentacyjnych częściach miast. Podświetlenie placu stanowią lampy najazdowe zamontowane w kostce. Kolejne zadania projektu to posadzenie na placu ok. 2000 szt. drzew i krzewów, wykonanie pergoli, ławeczek i zamontowanie lamp stojących oraz 8 szt. fontann – każde sołectwo będzie posiadać swoją.
Z uwagi na to, że gmina Budziszewice przekroczyła już limit środków z UE dostępny z PROW na lata 2007-2013,w tym roku wykonano tylko utwardzenie i podświetlenie placu. Pozostałe elementy projektu planujemy wykonać w roku przyszłym i tym samym zakończyć jego realizację. Budziszewicki Ryneczek uzyska wówczas pełnię swojego uroku. Podjęcie się ich realizacji w roku bieżącym byłoby niegospodarne, gdyż wiązałoby się z wydatkowaniem wyłącznie własnych środków bez dofinansowania ze środków UE.

stary budynekStary budynek

  Wcześniej        

plac przy Urzędzie Gminy 2                                                                      
    
Obecnie

Oprócz tego również w przyszłym roku planujemy tutaj budowę Centrum Innowacji- budynku o powierzchni zabudowy ponad 300m2 , który będzie pełnił funkcje administracyjno –usługowe i stanowił będzie element zabudowy ryneczku.
W następnej kolejności wybudowana zostanie droga wewnętrzna, która pobiegnie z prawej strony działki.

Utwardzenie placu wraz z oświetleniem wykonała Firma ,,PPH Marusik” z Ujazdu za kwotę blisko 320 tys. zł, z czego połowę pozyskaliśmy ze środków UE.

Cieszymy się z tego, że tak niewielka gmina, jak Budziszewice nie tylko w pełni wykorzystuje fundusze UE, ale wręcz przekracza dostępne limity. Powodem do radości jest również sukcesywnie zarysowujące się centrum Budziszewic; tworzą go wyremontowany pawilon, utwardzone place przy Kościele i Urzędzie Gminy, urządzony skwer po basenie – zrealizowane w ciągu zaledwie ostatnich 3 lat.