n w    w w w w


Nowe instrumenty dla członków orkiestry dętej

Instrumenty 1Od 10 kwietnia br. dzieci i młodzież, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie pn. ,,Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uczęszczali na zajęcia. Do tej pory miały miejsce indywidualne przesłuchania uczestników pod względem predyspozycji słuchowych i rytmicznych oraz zajęcia teoretyczne.

 

Przekazanie nowych instrumentów zakupionych w ramach w/w projektu za kwotę prawie 20 tys. zł nastąpiło w dniu 26.04.2014r. Dzieci i młodzież z rąk Wójta Gminy Budziszewice Pana Mariana Holaka otrzymały instrumenty: 2 saksofony altowe, 2 saksofony tonerowe, 2  klarnety, 2 puzony suwakowe, 2 trąbki, 1 werbel marszowy, talerze (komplet) i bęben marszowy.

Gmina stworzyła warunki do powstania orkiestry  - zakupiła instrumenty, zapewniła instruktora, teraz wszystko zależy od chęci i wytrwałości muzyków. A.A.

Instrumenty 2Instrumenty 3

Instrumenty 0