n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 14 marca 2018 13:35

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2018 roku zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj treść ogłoszenia