n w    w w w w

Drukuj Email
Nowa droga w Teodorowie

zdjcie_2Mieszkańcy Teodorowa, po 64 latach korzystania z niewygodnego szlaku komunikacyjnego, doczekali się nowej drogi.
Gmina Budziszewice, po wybudowaniu w 2003 roku wodociągu we wsi Teodorów, rok później złożyła wniosek o pozyskanie unijnych funduszy, dofinansowujących budowę drogi we wspomnianej wsi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co dawało gminie duże szanse na otrzymanie pomocy finansowej. Niestety, tuż przed podpisaniem umowy z wojewodą, okazało się, że droga od 1945 roku ma nieuregulowany stan prawny. Toteż Wójt gminy Marian Holak wystąpił do sądu z wnioskiem o uwłaszczenie tego terenu i już pod koniec 2005 roku gmina stała się właścicielem drogi. Wyjaśnienie kwestii prawnych pozwoliło skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

zdjecie_1 Droga o długości 1,2 km i wartości 220 000 zł, która przebiega przez Teodorów, jest pierwszym etapem tzw. północno – zachodniej obwodnicy Budziszewic. Gmina planuje kolejne inwestycje, które dotyczą drugiego odcinka o długości 1,6 km, łączącego drogę wojewódzką Koluszki – Budziszewice z wsią Teodorów. Trasa ta powinna powstać już w latach 2010 – 2011. Zrealizowane przedsięwzięcia pozwolą uzyskać widoczne na długi czas efekty, które będą mogli odczuć mieszkańcy gminy. Dzięki wybudowanej drodze nastąpi na tym terenie rozwój budownictwa mieszkaniowo - rekreacyjnego oraz zwiększenie turystyki i, co istotne, poprawi się jakość życia społeczności wiejskiej.