n w    w w w w

Email
TYDZIEŃ BIBLIOTEK

plakat_-_tydzien_bibliotekPo raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja 2010 r. wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą Tydzień Bibliotek. Akcja ta w roku bieżącym została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Co roku Tydzień Bibliotek ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechniać w świadomości społecznej. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi:

BIBLIOTEKA - SŁOWA, DZWIĘKI, OBRAZY

Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych; staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce. W realizowaniu hasła: „Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy" jest miejsce zarówno na podkreślenie roli Internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do trwającego Roku Chopinowskiego. Zasadniczym celem akcji jest propagowanie wiadomości o informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek ich różnorodnej ofercie usługowej, bogactwie zbiorów, przybliżenie społeczeństwu ich wizerunku jako nowoczesnych przyjaznych społeczeństwu instytucji . We współczesnej bibliotece, jaką jest budziszewicka książnica, czytelnicy różnych grup wiekowych mogą nie tylko wypożyczyć książkę, skorzystać z Internetu, ale także poznać nowe kierunki w sztuce, zaprezentować własne zainteresowania czy podzielić się swoimi pasjami.

W trakcie trwania Tygodnia Bibliotek przypadają obchody Dnia Bibliotekarza. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Powiatowy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Na spotkaniu obecni byli pracownicy bibliotek z powiatu tomaszowskiego, przedstawiciele władz miasta oraz starostwa. Była to okazja do zaprezentowania roli współczesnego bibliotekarza i zmianach, jakie na tym zawodzie wymógł miniony XX wiek. Podkreśliła to w swoim wystąpieniu dyrektor MBP Ewa Adamska., a także prezydent miasta Rafał Zagozdon. Wszystkie panie bibliotekarki obecne na spotkaniu otrzymały z rąk prezydenta czerwoną różę jako wyraz wdzięczności za wykonywaną pracę. Część oficjalną zakończył wykład prof. Uniwersytetu Warszawskiego Joanny Papuzińskiej „Nowe pokolenie autorów książki dziecięcej".