n w    w w w w

20_lat_mino


RM_1992

KADENCJA 2014 - 2018
Wójt Gminy - Marian Holak

2014 - 2018

Rada Gminy (od lewej): Dorota Kowalczyk, Mirosław Matysik, Włodzimierz Janaczek, Stanisław Rutkowski, Sławomir Sala  - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Barbara Woźniak, Andrzej Mucha, Piotr Jagiełło - Przewodniczący Rady Gminy, Aneta Nawrocka, Marian Holak - Wójt Gminy, Janusz Trzonek, Marta Gierach - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Mieczysław Mikinka, Władysław Pawelec, Dariusz Smoleń.
Na zdjęciu brak radnego Andrzeja Bronowskiego.

KADENCJA 2010 - 2014
Wójt Gminy - Marian Holak

kadencja 14-18

Rada Gminy (od lewej): Marta Gierach, Barbara Woźniak, Włodzimierz Janeczek, Edyta Mikinka, Władysław Pawelec, Andrzej Malecha, Aleksandra Kruś, Stanisław Rutkowski, Aneta Nawrocka- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Piotr Jagiełło- Przewodniczący Rady Gminy, Danuta Chała - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Dariusz Smoleń, Marian Holak - Wójt Gminy, Sławomir Sala, Dorota Kowalczyk, Andrzej Lewandowski     


KADENCJA 2006 – 2010  
 
Wójt Gminy - Marian Holak    

Rada Gminy: Marek Owczarek- Przewodniczący Rady Gminy, Danuta Chała - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Piotr Jagiełło - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  Marta Gierach, Agnieszka Jagiełło,  Włodzimierz Janeczek, Paweł Kotynia, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kowalska, Andrzej Malecha, Andrzej Mucha, Aneta Nawrocka, Stanisław Rutkowski, Sławomir Sala, Roman Zieliński


KADENCJA 2002 – 2006    
Wójt Gminy - Marian Holak    

Rada Gminy: Jerzy Gierach* - Przewodniczący Rady Gminy, Piotr Rochala - Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Janowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Garstka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Grażyna Bronowska, Józef Długosz, Piotr Jagiełło, Włodzimierz Janeczek, Ryszard Kryczka**, Maria Lewandowska, Andrzej Mucha, Marek Owczarek, Jadwiga Piechota, Sławomir Sala, Roman Zieliński


* Na skutek wygaśnięcia mandatu w wyborach uzupełniających wybrano Justynę Gierach    
** Na skutek wygaśnięcia mandatu w wyborach uzupełniających wybrano Stanisława Rutkowskiego

KADENCJA 1998 – 2002    
Wójt Gminy - Andrzej Opala    

Rada Gminy: Andrzej Bronowski - Przewodniczący Rady Gminy, Piotr Rochala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Sławomir Sala - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Józef Długosz, Jerzy Gierach, Dorota Kowalczyk, Jan Kowalczyk, Ryszard Kryczka, Henryka Michniewska, Grzegorz Niżnikowski, Władysław Pawelec, Mirosław Pietranek, Dariusz Smoleń, Teresa Staroń, Roman Zieliński  


KADENCJA 1994 – 1998    

Wójt Gminy - Andrzej Opala    

Rada Gminy: Piotr Jagiełło - Przewodniczący Rady Gminy, Emilia Grad - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Henryk Staroń - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Piotr Boczek, Stanisław Duczek, Włodzimierz Janeczek, Stanisław Karliński, Henryka Michniewska, Mirosław Pietranek, Stanisław Rutkowski, Zofia Rzepkowska, Sławomir Sala, Dariusz Smoleń, Andrzej Woźniak, Krzysztof Woźniak


KADENCJA 1992 – 1994    
Wójt Gminy - Andrzej Opala    

Rada Gminy: Andrzej Bronowski - Przewodniczący Rady Gminy, Henryka Michniewska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Stanisław Rutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Duczek, Jerzy Gierach, Piotr Jagiełło, Włodzimierz Janeczek, Stanisław Karliński, Józef Kryczka, Marek Owczarek, Zofia Rzepkowska, Sławomir Sala, Dariusz Smoleń, Lucjan Ślażyński, Andrzej Woźniak