n w    w w w w

 

Herb Gminy Budziszewice

herb poprawionyW dniu 30 listopada 2017 roku Rada Gminy Budziszewice podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu Gminy Budziszewice oraz zasad jego używania.


Herb należy opisywać następująco:

W polu złotym od podstawy ceglany mur obronny (czerwony) z jedną blankowaną wieżą nad nim i otwartym przejazdem bramnym, w którym widnieje sępie pióro czarne ze szponem złotym (żółtym). 

Symbolika herbu Gminy Budziszewice odnosi do tradycji założycieli i patronów ośrodka centralnego – Budziszewic i okolicznych wsi.

Widniejący w herbie gminy ceglany mur z blankowaną wieżą i otwartą bramą to uszczerbione godło herbu szlacheckiego Grzymała rodziny Budziszewskich, którzy byli założycielami Budziszewic i gdzie znajdowało się ich gniazdo rodowe. Symbolika muru z basztą (basztami) i bramą jest bogata. Powszechnie symbolizuje siłę, moc, majętność, bogactwo, niezależność, zdobycie miasta, grodu. W heraldyce municypalnej oznacza prawa miejskie, samorządność, długą i bogatą historię, zacność ośrodka.
Czarne skrzydło symbolizuje rodzinę Kopaczów, założycieli miasta Budziszewice i jego dobrodziejów w XV w. Skrzydło symbolizuje wolność, obronę, bystrość, protekcję, rozwój, powodzenie.

Oprócz godła istotnym elementem składowym herbu są barwy, zarówno godła, jak i pola tarczy, w którym jest ono umieszczone. Dla pola tarczy przyjęto jedną barwę – złotą (żółtą), mur z basztą jest barwy czerwonej, skrzydło – barwy czarnej i złotej (żółtej).

 Symbolika barw:

 - złoto – symbolizuje cztery cnoty: wzniosłość, delikatność, otuchę, życzliwość, z ciał niebieskich Słońce, z żywiołów – ogień, z dni tygodnia – niedzielę;
- czerwień – symbolizuje dwie cnoty: odwagę i waleczność, z ciał niebieskich – Saturna, z żywiołów – ogień, z dni tygodnia – sobotę;
- czerń – symbolizuje bogactwo, żałobę, usposobienie melancholijne, z ciał niebieskich – Marsa, z żywiołów – ziemię, z dni tygodnia – wtorek.

 Symbolikę połączonych barw z herbu Gminy Budziszewice, czyli złoto, czerwień i czerń odczytywać możemy jako stałość, niezależność, dostojeństwo, szlachetność, odwagę, skromność.

Prezentowany wzór herbu uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej wyrażoną w Uchwale Nr 72-2044/O/2017 z dnia 8 września 2017 r., otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 listopada 2017 r.

Treść Uchwały Nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia herbu Gminy Budziszewice oraz zasad jego używania.