n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Inwestycje

Zadanie

  „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
i przepompowniami w miejscowości Budziszewice
( ul. Kolejowa, ul. Leśna, ul. Szkolna ) oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Budziszewice etap II”

Czytaj więcej na temat zadania

 

Etap II

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 14 lutego 2017 10:51

ul. Kolejowa

ul. osiedlowa

Zalesie

Węgrzynowice

teodorów

 

Zbiornik wodny w Węgrzynowicach

W styczniu 2015 r. zakończono zagospodarowywanie dwóch stawów położonych na skraju gruntów przy zjeździe z drogi powiatowej na gminną, prowadzącą do świetlicy wiejskiej w Węgrzynowicach. Wykonawcą zadania była firma EDEN Projektowanie Urządzanie terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast projekt zagospodarowania autorstwa p. Małgorzaty Mileckiej Pracownia Architektury Krajobrazu „EKO-STYL” z Tomaszowa Mazowieckiego. Całe to przedsięwzięcie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków unijnych, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

satw Węgrzynowicestaw Węgrzynowice2

 

Nasadzenie zieleni wokół Urzędu Gminy

Wykonano kolejny etap inwestycji pn. utworzenie Budziszewickiego Ryneczku. Nasadzono zieleń wokól Urzędu Gminy. Wartość zadania wyniosła  25 tys. zł, z czego dwie trzecie tej kwoty pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

zieleń 2zieleń 1 


Kompleks sportowo - rekreacyjny w Węgrzynowicach

Z końcem lipca 2013 roku oddany został do użytku nowy Kompleks sportowo - rekreacyjny w Węgrzynowicach. Wartość inwestycji wyniosła 175 tys. zł, dwie trzecie tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

świetlica 1świetlica 00


Strefa reprezentacyjna wokół przedszkola w Rękawcu

Utwardzono kostką plac o powierzchni ponad 1500 m2, a także ustawiono ławki, kosze i stojaki do rowerów. Inwestycję wykonano za kwotę ponad 160 tys. zł.  Przeszło 2/3 tej kwoty zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

otoczenie przedszkola 3otoczenie przedszkola 2


Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II.


Zakończono budowę kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmującego ul. Brzezińską - do końca miejscowości w pasie drogi wojewódzkiej w kierunku Koluszek. Inwestycja kosztowała blisko 140 tys. zł i w dużej części sfinansowana została ze środków WFOŚ w Łodzi.

oczyszczalnia 2oczyszczalnia


Rewitalizacja parku w centrum Budziszewic wraz z układem wodnym

W pierwszych dniach sierpnia zakończyły się prace przy kolejnej inwestycji w centrum Budziszewic. Do dyspozycji mieszkańców został oddany do użytku plac po dawnym basenie OSP. Jeszcze kilka miesięcy temu ogrodzony teren z zaniedbanym zbiornikiem wodnym psuł wizerunek miejscowości przy głównym skrzyżowaniu Budziszewic i był niedostępny dla mieszkańców.

basen obecnie 1basen stary

Wcześniej

park 1

                          
                          Obecnie

park 2


Nowy plac w centrum Budziszewic        
   

Pod koniec lipca zakończono prace przy kolejnej inwestycji – tzw. Budziszewickim Ryneczku. Inwestycja obejmowała utwardzenie kostką placu w centrum Budziszewic (plac, na którym znajduje się Urząd Gminy) i wykonanie podświetlenia tego placu.

stary budynekStary budynek 2
Wcześniej      


plac przy Urzędzie Gminy 2
                          Obecnie

Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I.

Zakończono budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Budziszewicach obejmującej ul. J. Ch. Paska, Osiedlową, Sadową i cześć ul. Brzezińskiej - razem wybudowano 3 przepompownie i ponad 5 km kolektora sanitarnego. Obok zakończonej w 2010 roku budowy oczyszczalni ścieków jest to największa inwestycja w historii gminy. W dalszym etapie prace sukcesywnie będą przesuwać się na dalsze obszary aż obejmą swoim zasięgiem całą miejscowość.

ul. J. Ch. PaskaJ.Ch. Paska 1


Parking przy kościele w Budziszewicach

Utwardzono ponad 2000 m2 terenu kostką brukową za kwotę 177 tys. zł. Blisko dwie trzecie tej kwoty zostało dofinansowane z funduszy UE. Niepotrzebne krzewy zostały usunięte, natomiast teren został wyłożony kostką brukową. Plac stał się przestronniejszy i wygodniejszy w użytkowaniu.

stary parkingstary parking 1
Wcześniej                                                                                               Obecnie

Oczyszczalnia ścieków - jedna z najnowocześniejszych w woj. łódzkim

Największe przedsięwzięcie w historii gminy. Wartość inwestycji to aż 2,6 mln zł, z czego 1,8 mln zł to środki pochodzące z UE.


2010.11.15_oczyszczalnia

 

Zmiana otoczenia wokół Zespołu Szkół w Budziszewicach

Plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego, wielofunkcyjne boisko, wjazdy, parkingi. Wartość inwestycji 0,7 mln zł – środki z UE to 0,6 mln zł.

2010.11.15_plac_zabaw2010.11.15_plac_zabaw_1

2010.11.15_boisko2010.11.15_boisko_1

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Aż 58 przydomowych oczyszczalni na terenie całej gminy. Wartość inwestycji wyniosła 0,7 mln zł – z czego 0,45 mln zł to środki pochodzące z UE.

Przebudowa pawilonu

Dobudowana została klatka schodowa, zamontowana zostanie winda, wykonana została nowa elewacja budynku, podjazdy i schody zewnętrzne oraz stolarka okienna i drzwiowa.  Wartość inwestycji wyniosła 400 tys. zł, środki zewnętrzne- 250 tys. zł.

pawilon

Kompleksowy remont Domu Strażaka w Rękawcu pełniącego jednocześnie funkcję Wiejskiego Domu Kultury

Dzięki inwestycji powstała funkcjonalna sala o powierzchni 200 m2, a także zaplecze kuchenne i toalety.

sala 1kuchnia

 

Kompleks sportowo - rekreacyjny w Mierznie

W ramach inwestycji wykonano nowe drogi dojazdowe, powiększono parking oraz wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa ziemnego. Urządzono także miejsce do grillowania. Całość uzupełniają alejki dla pieszych oraz ławki, zachęcające do  odpoczynku wśród otaczającego miejsce lasu z dala od zgiełku cywilizacji. Inwestycja sfinansowana została z dużym udziałem  środków  pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.

Mierzno 2  

Mierzno 3

 

Modernizacja budynku byłej szkoły w Węgrzynowicach, obecnie świetlicy wiejskiej

Wartość inwestycji 250 tys. zł – środki UE 120 tys. zł

2010.11.15_wietlica_w_Wegrzynowicach


Modernizacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Budziszewicach

W ramach adaptacji zostały wykonane sufity podwieszane, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, położono tynki i gładzie oraz założono instalacje centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjną. Wartość inwestycji 60 tys. – środki zewnętrzne 40 tys.

2010.11.15_wietlica_w_Budziszewicach_22010.11.15_wietlica_w_Budziszewicach

Wybudowanie chodnika w Mierznie

Wartość inwestycji wyniosła 90 tys. zł, środki zewnętrzne – 45 tys.zł.

2010.11.15_chodnik_w_w_grzynowicach

Ulica Cmentarna z parkingiem przy cmentarzu

Wartość inwestycji wyniosła 170 tys. zł, środki zewnętrzne – 60 tys.

2010.11.15_droga_cmentarna

Droga Adamów - Antolin

Wartość inwestycji wyniosła 120 tys. zł, środki zewnętrzne - 40 tys.

Samochód bojowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

Wartość inwestycji wyniosła 100 tys. zł.

samochd_bojowy

Budowa parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Budziszewicach oraz malowanie elewacji zewnętrznej

Wartość inwestycji 30 tys. zł.

ośrodek zdrowia po zmianach

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zrowia w
Budziszewicach

Wykonano podjazd z poręczą, który umożliwi niepełnosprawnym pacjentom łatwiejsze dostanie się do placówki medycznej.

osrodek zdrowia 1

 

Strefa parkingowa przy Urzędzie Gminy

 Otoczenie urzędu 1Otoczenie urzędu 2
   Wcześniej                                                                                               Obecnie

 

Chodnik w Węgrzynowicach

Wybudowano chodnik w Węgrzynowicach przy drodze powiatowej Budziszewice - Jeżów. Na terenie tym odbyły się gruntowne prace polegające m.in. na usuwaniu krzaków, cięciu gałęzi i poszerzaniu pobocza. Nowy chodnik mierzy 500 m.b. długości i 1,5 m szerokości.

zdjcie_3

Droga w Teodorowie

Wybudowano drogę o długości 1,2 km i wartości 220 000 zł.

zdjecie 1

Wykonanie projektów

Zakończono projektowanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budziszewice i Nowy Józefów - koszt ok. 150 tys.zł.
Wykonano także projekt
zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Budziszewicach wraz z kompleksem boisk oraz projekt zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym w Mierznie - koszt 55 tys zł.

Budowa dróg

Wykonano modernizację i budowę dróg w miejscowościach: Zalesie, Józefów Nowy, Adamów, Józefów Stary, Nowy Rękawiec, Bartoszówka, Nepomucenów, Nowy Rękawiec o łącznej długości ponad 4 km. Wartość inwestycji ok. 400 tys.zł.

Prace przy Zespole Szkół w Budziszewicach

Wykonano wygodne wjazdy do Zespołu Szkół w Budziszewicach oraz pokryto dach na sali gimnastycznej. Wartość inwestycji 80 tys. zł.

Budowa zaplecza socjalnego na gminnym boisku sportowym w Józefowie Starym

Wartość inwestycji 114 tys. zł.


Modernizacja Domu Ludowego w Mierznie

Wykonano remont wewnątrz budynku oraz elewację zewnętrzną. Wartość inwestycji 280 tys. zł.

Mierzno 1
                                          Wcześniej

Mierzno 00

                                          Obecnie


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach

Wartość inwestycji ponad 140 tys zł.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budziszewicach

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany i stropodach, wymieniono rynny dachowe oraz wykonano elewację zewnętrzną.
Wartość inwestycji 165 tys. zł.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3