n w    w w w w

Zadanie

,,Budowa zeroenergetycznego
pasywnego budynku dydaktycznego
przy Zespole Szkół w Budziszewicach"

Czytaj więcej na temat zadania