n w    w w w w

Logo

Zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Rękawcu

realizowane jest przy udziale środków budżetu państwa

w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,

edycja 2022,

Moduł 1 – Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”