n w    w w w w

Email

 Wspólne kolędowanie

1111,,Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie,
I narodziłeś się  Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie,
Nie było miejsca choć zszedłeś, jako Zbawiciel na ziemię,
By wyrwać czarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię (…).

Słowami tej pięknej kolędy przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych ,,Szyk” z Budziszewic Edyta Grabowska rozpoczęła spotkanie wigilijne, które odbyło się 8 grudnia 2019 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach.
Tą piękną i wzruszającą tradycję nasze Panie kultywują od kilku lat. Poświęcają swój prywatny czas, aby mieszkańców sołectwa Budziszewice wprowadzić w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Tak było i tym razem. Kobiety zadbały o każdy szczegół. Niezwykle uroczysta atmosfera, choinka, samodzielnie wykonane dekoracje, zapach przepysznych potraw wigilijnych, płonące świece, prezenty i świąteczna muzyka ….
To wszystko spowodowało, że wśród obecnych wytworzył się prawdziwy bożonarodzeniowy klimat.

12 5

 ,,Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko nam  się rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy,
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy,
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki,
Oby w nas paskudne jędze,
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły,
Jak na choince barwnej świeczki.(…)

… kontynuowała przewodnicząca stowarzyszenia, która następnie poprosiła Wójta Gminy Mariana Holaka o przeczytanie Ewangelii o narodzinach Pana Jezusa. Narodzinach, które są źródłem wzmacniania ducha, narodzinach, które dają nadzieję.

MH

131

,,Niech te Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich uroczystością radosną, zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczania łaski i miłosierdzia Bożego.Niech napełnią Was pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświecą wszystkie dni nadchodzącego roku. Niech Was ludzie nie zawodzą, niech uśmiech w waszych sercach gości (…)”

… życzyła przewodnicząca,  po czym zaprosiła wszystkich do łamania się opłatkiem.

pp

127

I zaczęto dzielić się dobrem, bo dzieląc się opłatkiem dzieli się chlebem, dzieli się sercem, miłością.
I popłynęły dobre słowa, a serca napełniły życzliwość i pokój.

dolaczyc 1

3456

1228

W powietrzu unosił się zapach wigilijnych potraw, z ust zgromadzonych płynęły słowa kolędy, czuć było szczęście.
I znów potwierdziło się, że czas poświęcony drugiej osobie jest najpiękniejszym prezentem.

SKKS

 logotypy

Tegoroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych ,,Szyk” z Budziszewic sfinansowane zostało z projektu pt. ,,Wspólne kolędowanie” finansowanego w ramach programu Mikrogranty ,,Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum Opus, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
W projekcie udział wzięli zaproszeni mieszkańcy sołectwa Budziszewice.           
Partnerami projektu byli Urząd Gminy i Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach. MP


Informacja 0

 

Na strażaków zawsze można liczyć.

5454

 126

505

 kw

Wcześniej ...

 129

 130

500

 876

987

2222