n w    w w w w

Spotkanie opłatkowe w Rękawcu

Wigilia Rękawiec.5W dniu 15 grudnia 2013 roku w Rękawcu odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów. Zaproszeni mieszkańcy sołectw: Rękawiec i Nowy Rękawie licznie przybyli do budynku przedszkola…Część artystyczną przedstawiły dzieci i młodzież, które z własnej chęci chciały uświetnić Wigilię. Organizatorki - Stowarzyszenie Kobiet „Nasza wieś” w Rękawcu mogą mieć nadzieję, że znalazły kontynuatorów swojej działalności.

Zaproszeni goście: Wójt Gminy Budziszewice Pan Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Jagiełło, Sekretarz Gminy Pani Alina Jarecka oraz Skarbnik Pani Elżbieta Andryszczak złożyli życzenia, po czym wszyscy  połamali się opłatkiem.

Wśród tradycyjnych wigilijnych potraw jak: pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, ryby, śledzie, nie zabrakło słodkości, w tym ciepłych jeszcze pączków i ciasta drożdżowego.
Przy śpiewie kolęd, wspominaniu czasów wspólnie spędzonej młodości, próbowaniu wigilijnych potraw, niedzielne popołudnie stało się prawdziwym świętem spędzonym w większej niż zwykle „rodzinie”.

Autor: Pani Barbara Woźniak

Wigilia Rękawiec.6


Wigilia Rękawiec.8


Wigilia Rękawiec.9


Wigilia Rękawiec.10


Wigilia Rękawiec.11


Wigilia Rękawiec.12


Wigilia Rękawiec.16


Wigilia Rękawiec.17


Wigilia Rękawiec.18


Wigilia Rękawiec.2


Wigilia Rękawiec.3