n w    w w w w

Drukuj Email

100 lat pięknej tradycji

69896071 2405530919684450 3728335756742098944 nJest 31 sierpnia 2019 rok, godz. 14.40. Na plac przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach przybywają zaproszone pododdziały ochotniczych straży pożarnych. Rozpoczyna się wyjątkowa uroczystość. Dowódca dh Roman Zieliński – Prezes OSP w Budziszewicach - składa raport o gotowości pododdziałów do obchodów 100–lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach. Dh Tadeusz Cisowski Wiceprezes ZOW ZOSPRP w Łodzi - Prezes ZOP ZOSPRP w Tomaszowie Mazowieckim wita się z poddziałami. Po komendach wydanych przez aspiranta Jacka Rogulskiego z KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim, jednocześnie druha ochotnika tutejszej jednostki, następuje podniesienie flagi państwowej.

 
69326808 2374800135907017 250445925351161856 n

69466310 2554109334645298 1656531622930939904 n

69482586 419289538705748 1701236979737296896 n

70177383 577405169459725 4555916649772875776 n

69876005 2391621857595291 2849045214109106176 n


69511199 716707922105132 2824428046411366400 n

69481820 380966142591688 8277177856644087808 n

69911236 618317845363869 8223531043647389696 n

Gminna orkiestra dęta gra hymn państwowy, z ust zgromadzonych płyną słowa Mazurka Dąbrowskiego. Prowadząca uroczystość - aspirant Katarzyna Kowalska z KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim - czyta fragment hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty uchwałą Zarządu Głównego Związku Nr 97/XI/2000 z dnia 27 października 2000 roku:

,,Gdy trzeba - czuwamy po nocach
Czy łuna na niebie nie wschodzi
W ulewach i rwących potokach -
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie gdzie mienie i życie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły -
Śpieszmy z pomocą - bo nie ma co zwlekać
Rycerze Floriana - To my ! ...

Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć (...)"

69935907 444511449607970 6786914197381840896 n k

Orkiestra gminna gra Hymn Strażacki ,,Rycerze Floriana”.

70437289 1270336436471295 7602046518547185664 n

Dowódca uroczystości wydaje kolejne komendy. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez druhów tutejszej jednostki, dokonują Minister Antoni Macierewicz, dh Stanisław Rutkowski – Komendant Gminny ZOG ZOSRP w Budziszewicach i dh Wojciech Samiec.

70353630 361095318168955 7403724007062634496 n

Słychać wycie syreny strażackiej. Kapelan strażaków Powiatu Tomaszowskiego ks. Zbigniew Kowalczyk dokonuje poświęcenia tablicy pamiątkowej, skromnego dowodu wdzięczności założycielom i członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach.

69421778 1992583750841385 5397728788089929728 n

Pododdziały, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy przechodzą na plac znajdujący się za remizą strażacką, gdzie odprawiona zostaje uroczysta Msza Święta w intencji członków tutejszej jednostki.

69674043 2412706525673677 5564407994877214720 n

69304894 412945299353020 1618313779865452544 n

69646702 779399722476883 9078482818362769408 n

Ks. Zbigniew Kowalczyk kilkakrotnie podkreśla bardzo duże zaangażowanie strażaków w pielęgnowanie chrześcijańskiej tradycji, dziękuje za 100 lat ofiarnej służby i prosi, aby kolejne lata były równie owocne.

69513433 1324509141056949 5563016640221675520 n

Po mszy, w imieniu Zarządu i pozostałych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach zaproszonych gości witają dh Małgorzata Piwońska i dh Aleksandra Pietruszczak. Wśród zaproszonych gości są m.in. Minister Antoni Macierewicz, Poseł Robert Telus, Senator Rafał Ambrozik, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski, Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, były Starosta Tomaszowski - Radny Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz, Radna Powiatu Tomaszowskiego Martyna Wojciechowska, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Łodzi - Prezes ZOP ZOSPRP w Tomaszowie Mazowieckim  dh Tadeusz Cisowski, Wiceprezes ZOP ZOSPRP w Tomaszowie Mazowieckim dh Kazimierz Bala,  Sekretarz ZOP ZOSPRP w Tomaszowie Mazowieckim dh Maria Pecyna, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka z małżonką, Dowódca JRG PSP w Tomaszowie Mazowieckim  bryg. Tomasz Stanisławski z małżonką, Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach Zbigniew Warczyk, Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Wójt Gminy Czarnocin Roman Miksa, delegacje z jednostek OSP z Rękawca, Inowłódza, Królowej Woli, Rzeczycy, Czerniewic, Żelechlinka, Lubochni, Przesiadłowa, Ujazdu i Jankowa oraz inni goście.

69350351 375647666722610 8263420359135461376 n

69390550 2761486210566629 8841251807301730304 n

Dh Roman Zieliński przedstawia historię jednostki.

,,(…) Ochotnicza Straż Ogniowa w Budziszewicach, bo tak nazywała się w chwili utworzenia, powstała w 1919 roku. Założycielami byli:
1) Stanisław Grabowski – naczelnik,
2) Franciszek Piwowarski – prezes,   
3) Józef Winkiel – sekretarz,                  
4) Antoni Grabowski – adiunkt I,      
5) Jan Biernacki – adiunkt II,               
6) Józef Nojek –adiunkt III.                     
W momencie założenia straż liczyła 21 członków.     
Posiadała następujący sprzęt:
1. sikawka ręczna  - 1 szt. 
2. drabinka przystawna – 1 szt.              
3. bosak ręczny- 1 szt.             
4. wóz konny – 1 szt.               
Pierwszą remizą była drewniana szopa, usytuowana przy głównej drodze, tam gdzie dzisiaj znajdują się posesje państwa Chałów i Gawrońskich. Remiza ta służyła do 1946 roku.                     
Odbywały się tam przedstawienia przygotowywane przez dzieci szkolne, wiejskie zabawy i inne imprezy. Miejsce to jak widać służyło nie tylko strażakom, ale całej lokalnej społeczności.                   
Brać strażacka w tym czasie sukcesywnie się szkoliła, czego rezultatem były czołowe miejsca w rejonowych zawodach strażackich.
Prezesem od 1921 roku był Jan Mincer.                
W okresie II Wojny z wiadomych przyczyn jednostka nie mogła się rozwijać. Umacniała jednak swoją działalność. W 1941 roku za dobrą sprawność i wyszkolenie bojowe otrzymała od Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim motorową motopompę.         
Liczyła w tym czasie około 40 osób, a prezesem od 1939 roku był Józef Jagiełło.          

W 1946 roku rozpoczęto budowę kolejnej strażnicy. Dzięki zaangażowaniu strażackiej braci oddano ją do użytku w 1949 roku. Tym razem jednak był to budynek murowany z betonowych pustaków. Powstał na placu gromadzkim naprzeciwko kościoła. Było tam już stanowisko na samochód oraz sala zabaw, która służyła jednocześnie jako stałe kino.
Od 1945 roku funkcję prezesa pełnił Mieczysław Gawroński.

Strażacy od 1946 roku posługiwali się samochodem, który przystosowany został do użytku z sanitarki marki ,,Phenomen”, otrzymanej z demobilu wojskowego.
Kolejny samochód, również z demobilu wojskowego strażacy otrzymali w 1951roku. Był to samochód terenowy marki ,,Dodge3/2”. Wyposażono go w sprzęt gaśniczy. 
Dopiero w 1954 roku jednostka z Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej otrzymała pierwszy samochód pożarniczy – Star -20, a w  1972, dzięki usilnym staraniom zarządu – Star -21.
Od 1957 roku funkcję prezesa sprawował Lucjan Ślażyński.          
Remiza mieszcząca się koło kościoła służyła strażackiej braci i mieszkańcom do 1968 roku.
Wtedy to zakupiono od Pani Wandy Wróbel plac na nową strażnicę. Znajdował się on obok skrzyżowania dróg przy stawie  - czyli dokładnie tutaj gdzie dziś mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach.
W latach 1968-1971 w ramach czynów społecznych budowano nową strażnicę.
Staw, po uregulowaniu brzegów, ogrodzono i przez wiele lat służył do czerpania wody pod potrzeby akcji pożarowych.
Otwarcie strażnicy nastąpiło 23 maja 1971 roku.
Trzeba tutaj nadmienić, że budowa remiz strażackich była każdorazowo dla jednostki wielkim przedsięwzięciem.

I przyznać należy, że strażacy robili to z godną uznania zapobiegliwością i zaangażowaniem. Budowa remizy wymagała przecież przezwyciężenia wielu przeszkód i trudności, których większość wynikała z braku funduszy. Oprócz dobrej woli inicjatorów do budowy remizy, za każdym razem potrzebne jeszcze były: plac, materiały budowlane, pieniądze na fachową robociznę i szereg innych wydatków przerastających często możliwości finansowe jednostki. Fundusze na budowę pochodziły z różnych źródeł: z ofiarności miejscowego społeczeństwa, subwencji władz państwowych i samorządowych, dochodów z imprez organizowanych przez strażaków. Niebagatelną rolę odgrywała tutaj też bezinteresowna praca społeczna  braci strażackiej oraz miejscowej ludności.

W kolejnych latach, w uznaniu zasług OSP dla społeczności, ze składek i datków członków wspierających ufundowano jednostce sztandar. Wręczony został 10 czerwca 1979 roku.
W 1983 roku w ramach przydziału OSP otrzymała samochód pożarniczy bojowy „Star 244”, który stanowił wówczas silne zaplecze w akcjach gaśniczych.
W kwietniu 1983 roku nadano jednostce Odznakę „Za zasługi dla województwa piotrkowskiego”.
Poza tym na przestrzeni lat jednostka otrzymała wiele dyplomów, wyróżnień i odznaczeń.W roku 1987 podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy. Trwała ona do roku 1993. W dobudowanej części znalazły się pomieszczenia garażowe, miejsce na pocztę i centralę telefoniczną dla całej gminy, a także zaplecze kuchenne i sala konsumpcyjna.
Od 1995 roku prezesem był Mirosław Pietranek.

stare zdjęcie

Założyciele Ochotniczej Straży Ogniowej w Budziszewicach 1921 rok

15 września 1998 roku w wieku 71 lat odszedł dh Lucjan Ślażyński. Funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie przez 38 lat, tj. od 1957 do 1995 roku. Śmiało można powiedzieć Wielki Człowiek, który większą część życia poświęcił naszej jednostce. Był zawsze tam, gdzie trzeba było działać. Wtedy kiedy potrzebny był ratunek i pomoc oraz wtedy kiedy działy się inne lokalne wydarzenia.             

Mirosław Pietranek pełnił funkcję prezesa do roku 2005. Następnym prezesem został Władysław Bąk.  Funkcję tę sprawował od roku 2005 do 2016.
Po rezygnacji Władysława Bąka nowym prezesem jest Roman Zieliński.
I wydawać by się mogło, że po zakończeniu rozbudowy strażnicy niewiele pozostało do zrobienia. Jest to jednak spostrzeżenie nieprawdziwe. Przez wszystkie kolejne lata doposażano jednostkę i modernizowano siedzibę, tak aby było bardziej funkcjonalnie i nowocześnie.(…) Strażacy dołożyli wszelkich starań, aby sprostać współczesnym oczekiwaniom.(…) Dziś jest to jednostka z prawdziwego zdarzenia, a wokół niej skupiało się i nadal skupia wielu wspaniałych ludzi, bez zaangażowania których nie przetrwałaby 100 lat.(…)”

                    

 69327391 522403538302365 8660863236704305152 n

69887748 670657600121961 22658057020375040 n

Dh Tadeusz Cisowski odczytuje akt odznaczenia jednostki Złotym Znakiem Związku.
Poczet sztandarowy występuje do dekoracji. Dh Tadeusz Cisowski, Wójt Marian Holak i  st. bryg. Krzysztof Iskierka dokonują dekoracji odznaczeniem.

69896071 2405530919684450 3728335756742098944 n

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostają:
Złotym: dh Małgorzata Piwońska, dh Aneta Kubryn, dh Grzegorz Kruś, dh Marian Szwarc,
Srebrnym: dh Zbigniew Krauze, dh Marian Holak, dh Mariusz Kućmin,
Brązowym: dh Mirosław Kubiak, dh Zbigniew Hetych, dh Łukasz Kotynia.
Odznaczenia dokonują dh Tadeusz Cisowski i st. bryg. Krzysztof Iskierka.

 69569314 473947270055672 2659901842305056768 n

69752483 724612404630084 6860100392861040640 n o

Uchwałą  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim odznaczenia ,,Strażak Wzorowy” otrzymują dh Dominik Wójciak, dh Seweryn Jaśkiewicz i dh Kacper Kubiak. Odznaczenia dokonują  dh Kazimierz Bala, st. bryg. Krzysztof Iskierka i dh Roman Zieliński.

69629525 1189535974590003 6325694414131822592 n

W tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć wspomnień o tych, którzy odeszli na wieczną służbę, a którzy swoją postawą i oddaniem zapisali się w wyjątkowy sposób na kartkach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach. Dlatego też delegacja członków OSP w Budziszewicach udaje się na miejscowy cmentarz, celem złożenia kwiatów na grobach zmarłych prezesów ś.p. Lucjana Ślarzyńskiego i ś.p. Mirosława Pietranka.  Wszyscy zgromadzeni wstają i minutą ciszy czczą pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną służbę.

Komendant Powiatowy st. bryg. Krzysztof Iskierka dziękuje dh Romanowi Zielińskiemu i dh Zbigniewowi Kotyni  za duże zaangażowanie w realizację zadań zapewniających wysoki poziom gotowości bojowej OSP w Budziszewicach.               

 69508745 2554534597931429 6577693661650223104 n

Zarząd OSP w Budziszewicach dziękuje za wieloletnie zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę na rzecz jednostki Komendantowi Powiatowemu PSP w Tomaszowie Mazowieckim  st. bryg. Krzysztofowi Iskierce, byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. w stanie spoczynku Romanowi Pająkowi, byłemu przewodniczącemu Rady Gminy Budziszewice Piotrowi Jagiełło, byłemu Staroście Powiatu Tomaszowskiego - Radnemu Powiatu Piotrowi Kagankiewiczowi, Wójtowi Marianowi Holakowi, Sekretarzowi Gminy Alinie Jareckiej, Skarbnikowi Gminy Elżbiecie Andryszczak, pracownikowi Urzędu Gminy Małgorzacie Wójcik,  ponadto Adamowi Perce, Marzenie Lachowskiej, Marii i Krzysztofowi Kościańskim, Zbigniewowi Białasowi, Małgorzacie i Leszkowi Kowalczykom, Łukaszowi Posiadało, Jarosławowi Marusikowi, Antoniemu Kowalczykowi, Stowarzyszeniu Kobiet Kreatywnych ,,Szyk” z Budziszewic.
Podziękowania wręczają dh Roman Zieliński i dh Zbigniew Krauze Naczelnik OSP Budziszewice.

69550161 450253499034963 6659306063273132032 n

69317817 2936648163074929 2575635176663023616 n

Zarząd OSP w Budziszewicach wyróżnił wieloletnich prezesów i zasłużonych członków jednostki w osobach dh Władysława Bąka, dh Wojciecha Samca, dh Stanisława Rutkowskiego. Wyróżnienia wręczają dh Roman Zieliński i dh Zbigniew Krauze. W imieniu śp. Lucjana Ślarzyńskiego, i śp. Mirosława Pietranka wyróżnienia odbiera rodzina.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach to nie tylko członkowie czynni czy honorowi, ale także członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd OSP Budziszewice wyróżnił jednego z nich. Ten młody człowiek, choć mały, jest wielki duchem. On pierwszy stawia się na wezwanie syreny. On z uśmiechem na ustach wykonuje wszystkie powierzone Mu zadania. I wreszcie – On,  który jest dumny z bycia strażakiem.
Prowadząca uroczystość aspirant Katarzyna Kowalska prosi o wystąpienie Mateusza Karlińskiego.
Dyplom uznania wręcza st. bryg. Krzysztof Iskierka oraz dh Roman Zieliński.
Zgromadzeni nagradzają młodego druha gromkimi brawami.

70321443 741659276290739 5889403952507650048 n

Głos zabierają zaproszeni goście, gratulują pięknego jubileuszu, podkreślają ogromny wkład strażaków w proces budowy państwa polskiego. Wyrażają uznanie dla pięciu pokoleń, które ryzykując życie pełniły służbę drugiemu człowiekowi. Podkreślają ogromną rolę strażaków w systemie bezpieczeństwa Polski. Dziękują za podtrzymywanie tradycji narodowych. Życzą strażakom tyle powrotów ile wyjazdów.

70287812 352086785696929 5122774499447537664 ng

69689631 970655026659967 940662777729515520 ng

69545418 423292988289570 852276134644023296 n

Prezes OSP Budziszewice dh Roman Zieliński dziękuje wszystkim zgromadzonym za udział w wyjątkowych dla jednostki obchodach pięknego jubileuszu. Składa meldunek o zakończeniu uroczystości.
Zaprasza na część artystyczną oraz na poczęstunek. MP

69374579 614668915723935 846761516895043584 n

 PRZEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUDZISZEWICACH