n w    w w w w

Drukuj Email

 Kolejne doposażenie OSP w Budziszewicach

116 października 2019 r. Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach sprzęt ratowniczy i uzbrojenie osobiste strażaków o wartości ponad 15 tys. zł. Zakupu dokonano w ramach pomocy finansowej uzyskanej przez gminę z Województwa Łódzkiego, na realizację zadania ,,Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

2A

Tym razem gmina zakupiła: ubrania specjalne – 4 szt., hełmy bojowe – 4 szt., buty specjalne gumowe – 4 pary, kominiarki – 4 szt., węże W 75 – 6 szt., węże W 52- 10 szt., gaśnice proszkowe 6 kg – 6 szt., linkę strażacką 30 m – 1 szt., siekiery– 2 szt. tłumice gumowe teleskopowe – 2 szt. i tłumice teleskopowe metalowe – 2 szt.            Przekazany sprzęt oznakowano informacją o treści: ,,Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego”.

3

Strażacy ochotnicy przeważnie pierwsi docierają na miejsce zdarzenia i, zanim dotrą inne służby, podejmują działania ratownicze. Jakość posiadanego sprzętu ma zatem kluczowe znaczenie.
Realizacja zadania w istotny więc sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy. MP

informacja

PRZEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUDZISZEWICACH