n w    w w w w

Email
,,Nowy" samochód bojowy dla OSP w Budziszewicach

2010.11.15_stra_10Marzeniem Wójta Gminy Budziszewice Pana M. Holaka było pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach. I chociaż strażacy sceptycznie podchodzili do takiej możliwość, wójt gminy konsekwentnie powtarzał, że dołoży wszelkich starań, aby jednostka samochód otrzymała.

O tym, że marzenia w gminie Budziszewice się spełniają przekonaliśmy się także tym razem, bowiem 12 listopada 2010 r.  jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, który do tej pory służył Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.  

Uroczystość rozpoczął Naczelnik OSP dh R. Zieliński składając  Wiceprezesowi ZOW OSP RP w Łodzi  dh T. Cisowskiemu  meldunek o gotowości kompani  do przekazania samochodu bojowego dla OSP Budziszewice.

2010.11.15_stra_12010.11.15_stra_2


Następnie Prezes jednostki dh W.  Bąk przywitał zaproszonych gości, wśród których byli:  Wicemarszłek Województwa Łódzkiego  Pan A. Bagieński, Wiceprezes  WFOŚiGW w Łodzi Pani B. Robak, Wiceprezes  ZOW ZOSP RP w Łodzi dh T. Cisowski, Starosta Powiatu Pan P. Kagankiewicz, Komendant PSP w Tomaszowie Maz.  starszy brygadier R. Pająk, proboszcz parafii Budziszewice ks. S. Kołodziejski, kapelan powiatowy strażaków ks. Z. Kowalczyk, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Maz. K. Bala, przedstawiciel KPP w Tomaszowie Maz. aspirant M. Waszczykowski, Wójt Gminy Pan M. Holak, Przewodniczący RG  Pan M. Owczarek, Sekretarz Gminy Pani A. Jarecka, Skarbnik Gminy  Pani El Andryszczak, Prezes PBS w Tomaszowie Maz. Pani D. Winkiel, Dyrektor PBS w Tomaszowie Maz.o/ Budziszewice Pani M. Laskowska, Wicedyrektor ZS w Budziszewicach Pani B. Górska , sympatyk jednostki Pan J. Górski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Rękawca, Lubochni, Ujazdu, Żelechlinka i Przesiadłowa.

2010.11.15_stra_32010.11.15_stra_4

2010.11.15_stra_62010.11.15_stra_7


Po długim powitaniu na ręce Prezesa jednostki, kluczyki od samochodu bojowego przekazał Komendant PSP w Tomaszowie Maz.  starszy brygadier R. Pająk, zaś dowód rejestracyjny Starosta Powiatu Pan P. Kagankiewicz, który przedstawił krótką historię przekazania samochodu.
,, Wstępna decyzja przekazania tego samochodu dla OSP w Budziszewicach zapadła 2 lata temu. (…) Po rozmowach zarówno z komendantem powiatowym jak i wojewódzkim udało się ją sfinalizować z jednego powodu. PSP w Tomaszowie Maz. miesiąc temu otrzymała nowy podnośnik i ciężki wóz gaśniczo- ratowniczy i dzięki temu można było  przekazać starszy samochód jednostce w Budziszewicach. (…) Serdecznie gratuluję nabycia samochodu w bardzo dobrym stanie technicznym (…).”

2010.11.15_stra_52010.11.15_stra_9


Prezes jednostki podziękował za przekazanie samochodu bojowego dla OSP w Budziszewicach i zapewnił, że samochód utrzymany będzie w jak najlepszym stanie technicznym i długo będzie służył mieszkańcom gminy oraz powiatu. ,, Życzę sobie i wszystkim, aby tych wyjazdów do akcji było jak najmniej, ale także uważam, że samochód ten trafił w dobre ręce, w ręce skutecznej jednostki jaką jest OSP w Budziszewicach, która znajduje się na granicy powiatu, na odległym terenie gdzie posiadamy duże powierzchnie leśne, i która nie raz udowodniła, że można na nią liczyć. Myślę, że samochód ten będzie służył nam wszystkim”

Następnie naczelnik OSP przekazał kluczyki oraz dokumenty kierowcy samochodu bojowego dh Z. Krauze, który także zapewnił, że dołoży starań, aby samochód dobrze służył społeczeństwu.
Chrzestnymi nowo nabytego samochodu bojowego zostali dh A. Jagiełło i Wicemarszłek Województwa Łódzkiego  Pan A. Bagieński.

2010.11.15_stra_11


,, Z woli ludu strażackiego tutejszej jednostki OSP,

Nadaję ci imię Piotr,

działaj sprawnie,  gaś skutecznie,

I rozsławiaj imię Budziszewic

gdziekolwiek się znajdziesz”

 
 Tymi słowami nadano imię, po czym spieniony szampan spłynął po masce samochodu bojowego.
Poświęcenia dokonali zaproszeni 2010.11.15_stra_12księża. Modlitwę rozpoczął kapelan powiatowy strażaków ks. Z. Kowalczyk słowami: ,, Służba w straży pożarnej jest bardzo zaszczytnym, ale również odpowiedzialnym i niebezpiecznym zadaniem. Dlatego należy tę służbę odpowiednio docenić i dla wszystkich strażaków wyjednać błogosławieństwo Boże (…) ‘’, kontynuował proboszcz parafii  S. Kołodziejski: ,,Panie Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład. Elementy tego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, topi żelazo i lód, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń (…) Pobłogosław ten samochód..’’ Po słowach modlitwy księża dokonali poświęcenia.

Po odprowadzeniu sztandaru do jednostki OSP głos zabrał Komendant PSP w Tomaszowie Maz., który na ręce Wójta Gminy Pana M. Holaka złożył podziękowanie za pomoc finansową na zakup samochodu bojowego dla PSP w Tomaszowie Mazowieckim oraz płytę z uroczystości otrzymania nowego wozu bojowego.


2010.11.15_stra_142010.11.15_stra

Oficjalną część uroczystości zakończono prezentacją samochodu. Należy dodać, że wraz z samochodem jednostka otrzymała agregat prądotwórczy, maszt i inne dodatkowe wyposażenie samochodu.

Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono na strażacki poczęstunek.

2010.11.15_stra_162010.11.15_stra_17

2010.11.15_stra_182010.11.15_stra_19

2010.11.15_stra_202010.11.15_stra_21