n w    w w w w

Drukuj Email

Walne zebranie sprawozdawcze za 2008 rok

zebranie3W dniu 15 lutego 2009r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2008r. Na zebranie zaproszeni zostali powiatowi przedstawiciele Straży Pożarnej : Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Tadeusz Cisowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Kazimierz Bala, Zastępca Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim Robert Owczarek oraz przedstawiciel Komendy PSP w Tomaszowie Mazowieckim starszy sekcyjny Katarzyna Kowalska. Z terenu gminy gościli Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Budziszewicach, Zastępca Prezesa Powiatowego Banku Spółdzielczego, Dyrektor Oddziału w Budziszewicach Danuta Winkiel, oraz Przewodniczący Rady Gminy w Budziszewicach Marek Owczarek.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Budziszewice dh Władysław Bąk. Następnie wniesiono sztandar, po czym minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na zawsze.
Po powitaniu gości Prezes poprosił dh Romana Zielińskiego pełniącego funkcję Naczelnika OSP w Budziszewicach o przeprowadzenie ceremonii ślubowania nowo przyjętych strażaków. Jednostkę zasilili młodzi ludzie, którzy ślubowali niesienie pomocy innym.zebranie_1

Po ustaleniu porządku zebrania oraz wyborze przewodniczącego Prezes Władysław Bąk przedstawił sprawozdanie opisowe z działalności jednostki. Następnie I Wiceprezes i Zastępca Naczelnika dh Zbigniew Kotynia, przybliżył obecnym działalność organizacyjną jednostki. Obok działań ratowniczo - szkoleniowych druhny i druhowie prowadzili także działalność prewencyjną ( organizując pogadanki dla dzieci i młodzieży) , kulturalną, wychowawczą i sportową ( udział w zawodach wojewódzkich). W celu podnoszenia kwalifikacji strażacy uczestniczyli w kursach szkoleniowych, czego rezultatem jest co raz większa skuteczność w podejmowanych działaniach ratowniczych.


Sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz plan finansowy na rok 2009 odczytał Skarbnik dh Grzegorz Kruś. O tym, iż Zarząd OSP w Budziszewicach potrafi pozyskiwać środki finansowe oraz racjonalnie je wydawać inwestując w rozwój jednostki wiedzą wszyscy mieszkańcy gminy. Wystarczy przekroczyć próg strażnicy, aby zobaczyć ogromne zmiany jakich dokonano w ciągu ostatnich lat. Nowoczesna sala taneczna, efektowny korytarz oraz wyremontowana w zeszłym roku sala konsumpcyjna robią wrażenie nie tylko na miejscowych gościach, ale także na przyjezdnych.

zebranie_2Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Małgorzata Piwońska. Podczas kontroli działalności prowadzenia ewidencji finansowej, gospodarki mieniem i środkami trwałymi oraz całokształtu działalności statutowej nie stwierdzono żadnych większych uchybień. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Całokształt działalności Zarządu znalazł uznanie wśród przybyłych druhen i druhów. Wszystkie wnioski poddane głosowaniu przyjęto jednomyślnie.

W kolejnej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Każdy z nich wyraził swe uznanie dla działalności Zarządu OSP Budziszewice. Dh Tadeusz Cisowski w swojej wypowiedzi nawiązał do planowanych w tym roku obchodów 90- cio lecia istnienia jednostki. Zwrócił uwagę na konieczność właściwego umundurowania strażaków podczas uroczystości strażackich oraz zapewnił, że jeśli tylko zostanie zaproszony przybędzie na uroczystość.

Dh Robert Owczarek w swojej wypowiedzi podkreślił ważność przepływu informacji podczas przebiegu wszelkich akcji podejmowanych przez strażaków. Szczególnie ważna jest współpraca między jednostką OSP a Państwową Strażą Pożarną w Tomaszowie Mazowieckim, która gwarantuje pomyślność podejmowanych działań.

Jako ostatni głos zabrał gospodarz terenu Wójt gminy Marian Holak. Pogratulował strażakom skuteczności działań oraz wyraził zadowolenie ze współpracy z jednostką. Zapewnił również, że w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wspieranie dotychczasowej działalności strażaków.
Na zakończenie zebrania przewodniczący podziękował gościom za przybycie oraz zaprosił w imieniu Zarządu na strażacki poczęstunek.

zebranie_5zebranie9