n w    w w w w

Email
Dzień Strażaka

stra_9

6 maja 2012 r. w kościele w Budziszewicach odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. W uroczystościach udział wzięły dwie jednostki z terenu Gminy Budziszewice; Ochotnicza Straż Pożarna z Budziszewic i Ochotnicza Straż Pożarna z Rękawca. Obie jednostki mogą pochwalić się długoletnią tradycją istnienia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach powstała w 1919r. Funkcję prezesa pełni obecnie Władysław Bąk. Jednostka liczy 57 członków zwyczajnych, w tym 15 kobiet. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, jest Jednostką Operacyjno - Techniczną Kategorii III.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rękawcu założona została w 1931r. Funkcję Prezesa pełni Jan Chruściel, jednostka liczy obecnie 20 członków zwyczajnych.

Ochotnicze Straże Pożarne biorą udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka. Druhowie pełnią piękną służbę, niosą pomoc ludziom narażając często własne zdrowie a nawet życie.

W tym dniu strażacy nie zapominieli o swoich zmarłych kolegach i koleżankach - także strażakach. Jak każdego roku, na ich grobach złożyli czerwone róże oraz zapalili znicze.stra_2

                         Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Budziszewice w drodze do kościoła.

stra_3
                        
                                   Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z
Budziszewic.


stra_4

                                           Poczet sztandarowy Ochotniczej Strazy Pożarnej z Rękawca.


stra_5

                                                  Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Budziszewic.

stra_6

Druhowie zapalili znicz przed krzyżem znajdującym się przy kościele w Budziszewicach - krzyż ufundowała w latach wcześniejszych Ochotnicza Straż Pożarna z Budziszewic.

stra_7

                                          Coraz więcej młodych osób stara się o członkowstwo w OSP.

stra_15


stra_14

                     Druhowie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach swoich kolegów - strażaków.

stra_13


stra_12


stra_11


stra_10