n w    w w w w

Zawody sportowo – pożarnicze

17 maja 2013 r. na boisku gminnym w Józefowie Starym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Zawody rozegrano w ,,Grupie A” czyli między męskimi drużynami pożarniczymi. W zawodach udział wzięli członkowie OSP z Budziszewic i OSP z Żelechlinka.

zawody 1

Naczelnik OSP z Budziszewic Roman Zieliński z drużyną reprezentującą jednostkę /od lewej/: Zbigniew Krauze, Dominik Wójciak, Daniel Królik, Kamil Kaczmarek, Piotr Wróbel, Konrad Perka, Arkadiusz Świderek i Marcin Kotynia.

 

zawody 2

Członkowie OSP z Żelechlinka.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych.  Celem organizacji zawodów jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

zawody 5

Zawody rozegrano w konkurencji ćwiczenie bojowe.

zawody 6

Konkurencja obejmowała dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75 oraz 2 linii gaśniczych /po 2 odcinki W-52 każda/, uruchomienie motopompy i zassanie wody, następnie podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych oraz przewrócenie strumieniem wody pachołków.

zdjęcie 7

Nasi goście okazali się lepsi, bowiem  wykonali  zadanie w czasie krótszym o 5 sek. od drużyny OSP z Budziszewic. Drużyny spotkają się  ponownie na zawodach powiatowych, które odbędą się 1 czerwca 2013 r. w Spale. M.P.