n w    w w w w

Już po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych

IMG 9391

12 marca 2016 r. w OSP w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Powołany został nowy Zarząd OSP, którego prezesem został dh Roman Zieliński, wiceprezesem dh Zbigniew Kotynia. Funkcję skarbnika przez następne 4 lata będzie pełnił dotychczasowy skarbnik dh Grzegorz Kruś, zaś posadę sekretarza powierzono dh Anecie Kubryn. Prezes ZOP ZOSP RP Tadeusz Cisowski oraz Pan Wójt Gminy Marian Holak podziękowano prezesowi OSP dh Władysławowi Bąkowi za długoletnią działalności na rzecz OSP w Budziszewicach.

 W OSP w Rękawcu w dniu 13 lutego 2016 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym druhowie wybrali skład Zarządu OSP. Prezesem Zarządu został dh Jan Chruściel, skarbnikiem dh Andrzej Woźniak, sekretarzem dh Grzegorz Niżnikowski.

 

Podziękowania dla dh Władysława Bąka za długoletnie pełnienie funkcji Prezesa OSP w Budziszewicach

IMG 9400IMG 9404IMG 9407