n w    w w w w

Nowoczesny sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

s 1W dniu 20 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Budziszewicach Wójt Gminy Marian Holak, Skarbnik Gminy Elżbieta Andryszczak i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 31.389,02 zł.

Sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zakupiono ze środków finansowych w 99%  pokrytych z dotacji pochodzącej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, 1% kwoty pokryła gmina.

IMAG0129

s 4s 5

Przedmiot darowizny w postaci wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych do podnoszenia, osprzętu do zasilania z butli sprężonego powietrza poduszek pneumatycznych, butli na sprężone powietrze, piły ratowniczej do szyb klejonych, zabezpieczeń poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłony z plexi zabezpieczającej poszkodowanego, zestawu pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, plandeki wielofunkcyjnej, bosaka teleskopowego dielektrycznego, latarek ręcznych akumulatorowych, parawanu osłaniającego miejsce zdarzenia  i defibrylatora AED Philips HeartStart FRx zestawu z baterią i elektrodami w skrzynce PELI oznaczony został logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony sformułowaniem ,,Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

sprzęt s

sprzęt

Wójt Gminy Marian Holak - wręczając umowę darowizny Prezesowi Romanowi Zielińskiemu i Naczelnikowi Zbigniewowi Krauze -  życzył, aby przekazywany sprzęt wykorzystywany był wyłącznie do celów szkoleniowych.MP   

IMAG0142

sprzet k

 ministerstwo

fundusz sprawiedliwosci