n w    w w w w

 Kolejne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

IMAG0463Szybkość, profesjonalizm i skuteczność – to obecne oczekiwania wobec Ochotniczych Straży Pożarnych, które w dzisiejszych czasach pełnią służbę uniwersalną. Dawniej strażaków kojarzono głównie z gaszeniem pożarów, współcześnie blisko 70 % interwencji dotyczy innych zdarzeń. Jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Jak pokazuje doświadczenie, to właśnie one najszybciej docierają na miejsce zdarzenia. Mając w swych szeregach wyszkolonych ratowników są w stanie szybko pomóc poszkodowanym, ratując im zdrowie lub życie. Aby jednak ochotnicy mogli skutecznie nieść pomoc i bezpiecznie wykonywać podejmowane działania, muszą dysponować specjalistyczną odzieżą i sprzętem.

Rok 2018 jest dla ochotników z Budziszewic wyjątkowo korzystny.  Niedawno otrzymali sprzęt ratowniczy za 31.389,02 zł, a 30 listopada wójt gminy Marian Holak i skarbnik gminy Elżbieta Andryszczak przekazali im kolejny, tym razem o wartości 12.525,09 zł.   

IMAG0453

Środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł Gmina Budziszewice otrzymała z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania ,,Pomoc finansowa dla jednostek samorządu  terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.  


Pozostałą część gmina sfinansowała ze środków własnych.

W ramach zakupionego sprzętu jednostka otrzymała agregat prądotwórczy, agregat oddymiający, ubranie ochronne na szerszenie, piłę do drewna, latarki – szt. 2 i rękawice strażackie -12 par.
Przekazany sprzęt oznakowano informacją o treści ,,Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego”.
Prezes jednostki Roman Zieliński i naczelnik Zbigniew Krauze - podpisując umowę darowizny -  podziękowali za kolejne wsparcie, które umożliwi jeszcze szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie akcji ratowniczych.
Wiadomym jest, że w tej profesji czas jest czynnikiem decydującym. MP

IMAG0431

IMAG0432

IMAG0439

info