n w    w w w w

Osoby uwięzione w zaspach śniegu w Budziszewicach…

DSC 0107…brak możliwości przejazdu, przerwy w dopływie energii elektrycznej i wody do gospodarstw domowych i rolnych. Taką sytuację przewidywał scenariusz ćwiczeń zgrywających, które odbyły się 11 grudnia na ulicy Osiedlowej. Współorganizatorami ćwiczeń był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka oraz Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG Tomaszów Mazowiecki, Ochotnicze Straże Pożarne z Budziszewic, Rękawca, Ujazdu i Żelechlinka, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz policja.

 

DSC 0019

DSC 0023

DSC 0044

Zaspy śnieżne zastąpiły worki wypełnione piaskiem.

Wczujmy się w sytuację.

W godzinach nocnych przez teren powiatu tomaszowskiego przechodzi fala intensywnych opadów śniegu. Strefą szczególnie zagrożoną jest Gmina Budziszewice. Do wójta gminy docierają kolejne informacje o pogarszającej się przejezdności dróg i o przerwach w dopływie energii elektrycznej. Sytuacja z godziny na godzinę pogarsza się.

Wójt gminy zwołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – w skład którego wchodzą pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele straży i policji oraz kierownicy jednostek podległych - na którym zapada decyzja o konieczności powiadomienia Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim.
Wójt gminy wyznacza strażnicę OSP Budziszewice jako miejsce przygotowania gorących napojów i posiłków osobom poszkodowanym.   

DSC 0010

Słychać dźwięk syreny strażackiej.

Na miejsce zdarzenia przybywają pierwsze zastępy OSP. Kierujący działaniami ratowniczymi,  po rozpoznaniu wstępnym, postanawia udrożnić drogę. Docierają pługi śnieżne oraz agregat prądotwórczy niezbędny do wznowienia dopływu wody do gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. 

Bez tytułu

DSC 0074

Meldują się kolejne jednostki OSP. Trwają działania ratownicze.

DSC 0063

Przybywają zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Tomaszowa Mazowieckiego. Ratownicy wyposażeni w zestaw PSP R-2, korzystając z Qada, docierają do osób uwięzionych w samochodzie. Udzielają pomocy.

DSC 0083

DSC 0100

DSC 0101

DSC 0092

DSC 0103

DSC 0084

DSC 0117

DSC 0129

Zapada decyzja o ewakuacji.     

DSC 0135

DSC 0142

DSC 0144

DSC 0147

DSC 0164

DSC 0170

Strażnicę OSP w Budziszewicach wyposażono w agregat prądotwórczy. Organizowane jest miejsce przygotowania ciepłych napojów i posiłków dla osób poszkodowanych.

Przybywa pogotowie energetyczne, które przystępuje do usuwania awarii.

W strażnicy osobom ewakuowanym podano gorący napój  i posiłek. Przyjęto je na czasowe zakwaterowanie.
Nie wymagają hospitalizacji.   

DSC 0188

Dopływ energii elektrycznej do miejscowości zostaje wznowiony.

Kierujący działaniami ratowniczymi  zgłasza do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim zakończenie działań ratowniczych.

xx

DSC 0018

DSC 0038

RZ

Strażacy składają sprzęt. Udają się do strażnicy w Budziszewicach, gdzie Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim  oraz Wójt Gminy Budziszewice dokonują podsumowania ćwiczeń. Wszystkie działania przeprowadzono szybko i sprawnie, z zachowaniem procedur obowiązujących w tego typu sytuacjach.

Wójt gminy zaprasza wszystkich uczestników ćwiczeń na gorącą grochówkę. MP

DSC 0198

DSC 0202

DSC 0196

DSC 0200

DSC 0203

DSC 0195

DSC 0194

Zdjęcia: N.Krauze, M. Piwońska