n w    w w w w

Drukuj Email

Przystępujemy do realizacji Programu Integracji Społecznej

spotkanie_w_sawnie_1W dniu 8 stycznia 2009r. w Sławnie odbyło się spotkanie szkoleniowe Koordynatorów PPWOW. Gminę Budziszewice reprezentowali Wójt Gminy Marian Holak, Sekretarz Alina Jarecka oraz Koordynator Gminny programu Małgorzata Piwońska. Spotkanie poprowadziła Konsultant Regionalny Programu Pani Krystyna Fuerst.
Priorytetowym zadaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest aktywizacja społeczna i instytucjonalna obszarów wiejskich.

Z województwa łódzkiego do programu zakwalifikowało się 37 gmin z czego 3 z powiatu tomaszowskiego ( Budziszewice, Rzeczyca i Żelechlinek). Na realizację programu Gmina Budziszewice otrzymała 101.513,20 zł, które przeznaczy na świadczenie usług społecznych. Niebawem zostaną opublikowane pierwsze zaproszenia do składania ofert.
Zaproszenia do składania ofert oraz ogłoszenia o wyborze znajdują się w artykułach zamieszczonych niżej.

spotkanie_w_sawnie

Spotkanie szkoleniowe w Sławnie