n w    w w w w

Informujemy, że GMINA BUDZISZEWICE

 otrzymała 84.000,00zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na realizację projektu

pt. Rozwój kompetencji cyforwych mieszkańców Gminy Budziszewice

realizowanego w ramach projektu grantowego

 Nr POPC.03.01.00-00-0073/18

 pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

PROJEKT REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ul. Mrówcza 33,  04-857 Warszawa

Czytaj więcej