n w    w w w w

Gmina Budziszewice i Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zapraszają na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w projekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice”

organizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,

Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

dotyczące realizacji projektu grantowego

 pn. E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO.

Czytaj więcej