n w    w w w w

Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego

 ,,Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości? (…)” M. Bułhakow
                                                                                                                    
IMG 84209 listopada 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zaproszonych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budziszewicach Małgorzata Piwońska wyrażając podziw i szacunek dla par, które mimo wielu życiowych trudności i wyrzeczeń dla dobra założonych przed pół wiekiem rodzin, dotrzymały danego sobie przyrzeczenia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło oraz Sekretarz Gminy Alina Jarecka.       

 

W zaszczytnym gronie tegorocznych Jubilatów znaleźli się:

  1. Stanisław i Helena Zimniccy z Węgrzynowic – Modrzewie,
  2. Janina i Zygmunt Szymańscy z Mierzna
  3. Amelia i Stanisław Ciupa z Węgrzynowic
  4. Stanisława i Eugeniusz Ziętara z Rękawca
  5. Barbara i Jan Kotynia z Budziszewic

Jubilaci otrzymali - przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Są one wyrazem uznania dla życia rodzinnego, podkreślają siłę płynącą z trwałego małżeństwa, które jest powodem do dumy i powinno być wzorem do naśladowania przez młodsze pokolenia.       

Aktu dekoracji dokonał Wójt, który życzył Jubilatom dalszego życia w zdrowiu oraz w szczęściu rodzinnym. Jubilaci otrzymali ponadto pamiątkowe dyplomy i słodycze, a Panie bukiety róż.
W imieniu nieobecnych Jubilatów odznaczenia odebrali najbliżsi członkowie rodziny.

bez tytułu


rocznica 4


IMG 8409


rocznica 5


100.3.l

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana.

IMG 8427


rocznica 3


rocznica 2

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy zdrowia na dalsze lata życia.MP