n w    w w w w

PDF Drukuj

Informacje dla rodziców chcących zapisać
dzieci do Oddziału Pięciolatków, Sześciolatków
lub klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2011/2012

Dyrektor Zespołu Szkół w Budziszewicach informuje, że do dnia 31 marca 2011 roku przyjmujemy zapisy do Oddziałów Pięciolatków, Sześciolatków i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Budziszewicach.
Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej - klikając na właściwy załącznik.
Wniosek może być uzupełniony zarówno pismem komputerowym jak i odręcznym z odręcznie złożonymi podpisami.  
Właściwie wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Budziszewicach, ul. Szkolna 4 w godzinach 8.00 – 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2011 r..
Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 44 710 23 21.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU  PIĘCIOLATKÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU SZEŚCIOLATKÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowni Rodzice !

Od 1 września 2009 r. rozpoczął się proces obniżania wieku szkolnego, na mocy znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.).
Zmiany dotyczą zarówno dzieci sześcioletnich, jak i pięcioletnich:

Dzieci sześcioletnie rozpoczną obowiązkową naukę w szkole od 1 września 2012 r. W okresie przejściowym, o tym czy dziecko sześcioletnie rozpocznie naukę w szkole, decydują rodzice. W klasie I dziecko będzie się uczyło według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
Podczas zapisywania sześciolatka do szkoły nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola przez co najmniej rok poprzedzający pójście do I klasy. Przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do szkoły rodzice mogą skorzystać z diagnozy przeprowadzonej przez nauczycieli przedszkola.
Warunkiem przyjęcia do klasy I dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym jest posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
Sześciolatek, który od 1 września 2011 r. nie będzie uczniem szkoły podstawowej, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie
od 1 września 2011 r. mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.