n w    w w w w

Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 21 marca 2013 08:35

WAŻNA INFORMACJA DLA

MIESZKAŃCÓW GMINY BUDZISZEWICE

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania  odpadów komunalnych przejmie Gmina Budziszewice. W związku z powyższym w tym tygodniu ruszy kampania informacyjna w tym zakresie.

Do końca czerwca 2013r. gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni z odpowiednim wyprzedzeniem (termin wskazany w umowie) wypowiedzieć aktualną umowę z firmą wywozową, aby uniknąć podwójnej opłaty od 1 lipca 2013r. tj. zarówno:

- firmie wywozowej na podstawie niewypowiedzianej umowy,

- Gminie na podstawie złożonej deklaracji.

Poniżej zamieszczamy  wzór  wypowiedzenia umowy, który można odebrać również w Urzędzie Gminy w Budziszewicach pokój nr 7 oraz na spotkaniach informacyjnych, które do końca marca 2013r. odbędą się we wszystkich sołectwach gminy.

                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                  (-) Marian Holak

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY